Den Haag onvoldoende wegenonderhoud en Groen

2009/03/09

DEN HAAG – AD 07.03.09  Een stoep met tegels die schots en scheef liggen, een wegdek dat vrolijk hobbelt, straten die niet zijn verlicht door kapotte lantaarnpalen en korte stronken op de plek waar stoere bomen tot aan de hemel horen te reiken.

Wegenonderhoud en Groen

Wegenonderhoud en Groen

Het onderhoud aan de stad laat te wensen over, vindt het VVD-raadslid Else van Dijk-Staats. „Je kunt het zelf zien als je door de stad rijdt. En het valt op dat ik dit soort klachten iedere keer weer hoor als ik op werkbezoek ben in de wijk.’’

Dat het geen slag in de lucht is, blijkt ook wel uit de cijfers over de staat van het wegdek die van de gemeente zelf komen. Maar liefst 30 procent van het wegdek in Den Haag scoort een onvoldoende bij de weginspecteurs; 9 procent daarvan krijgt de kwalificatie matig en 21 procent wordt omschreven als slecht. Van Dijk-Staats: „Dat zijn verbijsterende getallen.’’

Het achterstallig onderhoud aan de wegen bedraagt 110 miljoen euro, zo stond ooit in een memo van ex-verkeerswethouder Bruno Bruins. „De huidige wethouder, Rabin Baldewsingh, beweert dat het veel minder is: 61 miljoen. Wat het ook is, het is een enorm bedrag. Hij denkt dat in te lopen door eenmalig 40 miljoen euro extra uit te trekken.’’

Het lijkt heel wat, zo’n injectie van 40 miljoen, zegt het VVD-raadslid. „Maar de achterstand in het onderhoud wordt maar voor een deel ingelopen. En wat kwalijker is: het jaarlijks budget voor onderhoud aan de wegen is lang niet voldoende. En dus zal het achterstallig onderhoud ieder jaar weer met miljoenen aangroeien.’’

Else van Dijk-Staats – in het vorige college wethouder van financiën – plaatst vraagtekens bij de manier waarop het stadsbestuur het onderhoud heeft georganiseerd. „Het is toch vreemd om bewust een achterstand te laten oplopen en om dan eenmalig met een groot bedrag te komen dat dan ook nog maar een deel van die achterstand aanpakt? En het is toch al helemaal gek om daarna het tekort weer gewoon te laten groeien? Als de huiseigenaren op deze manier met hun bezit zouden omgaan, dan zag de stad er niet zo best uit.’’

Het slechte onderhoud in de hofstad beperkt zich niet tot het wegdek. Op veel plekken in de stad vertoont ook de straatverlichting mankementen. De Sneeuwbalstraat is daarvan een navrant voorbeeld. De verlichting in die straat is de afgelopen twee jaar maar liefst tien keer uitgevallen. Van Dijk-Staats: „Het ging niet om één lantaarnpaal, maar om de halve straat, plus nog een deel van de Valkenboskade. Als het zo vaak gebeurt, dan is het spul gaar. Dan moet je adequaat reageren. Zeker omdat het gevoel voor veiligheid dan in het geding is. Als gemeente moet je daar dan een halszaak van maken.’’

De verzorging van straatbomen en groen schiet ook tekort. „Je ziet hier dezelfde systematiek. Er zijn meer dan vijfduizend straatbomen verdwenen, doordat er geen herplant is gedaan. Nu trekt het college 6,5 miljoen euro extra uit om de komende twee jaar 4400 straatbomen te planten, terwijl iedereen weet dat de jaarlijkse budgetten voor herplant te krap zijn. Er zijn straten waar bewoners soms al jaren wachten op nieuwe aanplant. Dat is onverteerbaar.’’

In diezelfde Sneeuwbalstraat komen alle onderhoudsproblemen samen. De bewoners klagen steen en been over de trottoirs; de tegels liggen er schots en scheef. En ook het onderhoud aan de bomen is ondermaats. ,,Er is daar een oude boom afgeknakt. De stam bleek helemaal rot door zwammen. Het is daar dus gewoon niet veilig, en dat kan absoluut niet. Veiligheid is de eerste prioriteit die een gemeente haar burgers moet bieden. Met dit beleid neemt de gemeente financiële risico’s, Je kunt erop wachten dat er claims binnenkomen.’’

Van Dijk-Staats wil inzicht in de budgetten voor onderhoud aan de stad. Zij pleit ervoor om de jaarlijkse budgetten zo te verhogen dat er geen achterstand in onderhoud kan ontstaan. Dat heeft wat haar betreft prioriteit. „Waarom wel heel veel geld uittrekken voor een dure reconstructie van de Van Alkemadelaan, terwijl je het onderhoud in de rest van de stad verwaarloost? Dat is toch gek? Het is alsof je een nieuwe vleugel aan je huis gaat bouwen, terwijl het dak van de woning lekt.’’

Ondanks de economische dip zijn de jaren van armoede voor de stad voorbij, vindt Van Dijk-Staats. „Den Haag staat allang niet meer onder curatele van de overheid. Er is geld te vinden, als het college dat maar wil. Grijp deze economische crisis aan om het onderhoud anders aan te pakken, met regulier onderhoud. Dat levert veel extra werk op, meteen ook een goed middel tegen de crisis.’’

„We willen heel graag een stad met een internationale uitstraling. Een deel van de stad krijgt extra kwaliteit, en daar wordt heel veel geld ingestoken. Daar sta ik ook helemaal achter. Laat daar geen misverstand over bestaan. Maar dan kunnen de wegen er in de rest van de stad niet zo bij liggen. Ik zeg: maak eerst de stad op orde, voordat je extra dingen gaat doen.’’

Toezicht op Bomenkap

2009/03/09

 

Verburg: controleer gemeenten bij kappen bomen 

(Novum) – 07.12.08   Burgers moeten naar de gemeente stappen als er plannen zijn om bomen te kappen. Ze moeten vragen of de voorgenomen kap wel echt nodig is en of er nieuw groen aangeplant gaat worden. Deze oproep deed minister van Natuurbeheer Gerda Verburg (CDA) zondag in het radioprogramma Vroege Vogels.

Verburg wil dat gemeenten ruim aandacht aan groen besteden. Per saldo mogen gemeenten volgens haar nooit achteruitgaan als het gaat om het aantal bomen. “Soms is het nodig om bomen te kappen, maar dan moeten er wel nieuwe aangeplant worden.” Zowel gemeenten als burgers moeten hierop toezien en daarom moeten gemeentehuizen hun deuren openzetten om inwoners mee te laten praten en denken over kapplannen.  

“Eén boom vangt de fijnstof-uitstoot van drieduizend autokilometers. Groen levert dus heel veel op voor de gemeenten en vooral voor de inwoners”, zei de bewindsvrouw. Verburg maakte in de uitzending bekend dat ze tachtigduizend euro beschikbaar stelt aan de Bomenstichting. Met dit geld moet de communicatie tussen gemeenten en hun inwoners worden verbeterd, zodat burgers makkelijker met initiatieven kunnen komen op het gebied van groen en bomen.

Toezicht op bomenkap

Toezicht op bomenkap

 

 

 

‘Verburg te ver met oproep bomenkap’ aldus de SP 

DEN HAAG – AD 11.12.08   Minister Verburg (Natuur) is volgens de SP veel te ver gegaan met haar oproep aan burgers om alert te zijn op het kappen van bomen. ,,Waar haalt ze het lef vandaan,’’ vraagt Tweede Kamerlid Krista van Velzen zich af.

Bomenkap

Bomenkap

,,Er wordt al veel geprotesteerd en zo zet je mensen die worden afgescheept in hun hemd.’’ Volgens Verburg compenseert één boom de fijnstofuitstoot van drieduizend autokilometers. ,,Daarom moeten burgers aan de gemeente vragen of de kap nodig is en of er nieuw groen voor in de plaats komt,’’ vindt de minister. Van Velzen vindt dat Verburg beter de gemeenten eens stevig op de vingers kan tikken. ,,Die zijn immers niet alert genoeg en kiezen in veel gevallen voor de makkelijke weg van kap.’’ Gertjan Altena, die ooit in de Ooijpolder bij Nijmegen voor behoud van populieren streed, ziet liever Staatsbosbeheer aangepakt. ,,Die was doof voor onze argumenten. En je bent kansloos, want Staatsbosbeheer hoeft pas achteraf te melden dat er is gekapt en heeft ook geen herplantingsplicht.’’

Duizenden nieuwe bomen in de stad

2009/02/28

Het aanvalsplan bomen gaat van start. Tot april van dit jaar worden er duizend bomen in de stad geplant. Later dit jaar gaan er nog eens 3400 bomen de grond in.

De eerste nieuwe bomen komen aan het Frederik Hendrikplein.

 

Met deze groene injectie van 4400 bomen wil de gemeente Den Haag zijn imago als groene stad in stand houden. Die staat onder druk, onder meer omdat er in het straatgroen steeds vaker gaten vallen.

Oorzaak is dat de groendienst de plicht tot herplant niet meer strikt heeft uitgevoerd. Een zieke boom die gekapt werd, is lang niet altijd vervangen. Het resultaat is – blijkt uit tellingen van vorig jaar – een tekort van 5632 straatbomen.

Het Haagse stadsbestuur heeft 6,5 miljoen euro uitgetrokken om daar iets aan te doen. Voor dat bedrag kunnen 4400 bomen de aarde in. Er komen dus ruim 1200 bomen minder terug in de stad; toch moet de groenbeleving verbeteren door bomen op betere plekken te planten en door fraaiere soorten te kiezen.

Wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA, groen) geeft maandag het officiële startschot voor de aanplantactie door drie bomen te herplanten op het Frederik Hendrikplein. In het groeiseizoen worden er geen bomen geplant; de plantgaten worden wel alvast klaargemaakt voor de aanplant. Er komt dan een bordje bij met de tekst: hier komt een boom.

bron:  AD 28.02.09 

Herverdeling bomen in den Haagsche Wijken

2008/11/11
Het heeft er alle schijn van dat er bij de uitrol van de Nota ‘Haagse bomen’ dezelfde “strategische” aanpak wordt gehanteerd als indertijd bij de herverdeling van de Welzijngelden. 

Er was TOEN dus een financieel probleem ontstaan bij een aantal Welzijnorganisaties (BOOG, St. MOOI). Tevens kwamen een aantal stadsdelen geld te kort tbv het Welzijnswerk. Dit alles heeft geleidt tot het ontslag van nogal wat harde werkers. Een flink aantal Welzijns-panden moest gedwongen sluiten.    
Wel, NU hebben we in Den Haag een tekort aan  bomen. Er is in de loop der  jaren namelijk nogal wat omgehakt vanwege verschillende bedreigende boomziekten. Ook zijn er nogal wat bomen noodgedwongen omgehakt vanwege sloop- en nieuwbouwprojecten, aanleg/vervanging rioolpijpen, vernieuwing bestrating, aanleg parkeerplaatsen  enz. 

Vroeger hadden we het nog over Hoeden- en Pettenwijken. Zo dadelijk praten we over Boomwijken  en Boomstompwijken.   Wilt u dat ook ?? Ik dacht het van niet. 

Boomstomp 

 Boomstomp
Mijn kleinzoon van bijna 4,  die woont op Vinexlocatie Ypenburg, vindt het daar maar een kale bende. Hij wil zo intens graag  een boomhut in de achtertuin. Noodgedwongen slaapt hij NU af en toe in zijn kampeertent in de achtertuin.  Echter dit alles terzijde en over tot de orde van de dag. 

De aanpak gaat dus nogal wat extra geld kosten.  We kunnen hiervoor geld ontvangen van het Rijk. “Echter dat doen we maar niet”; aldus besluit de gemeente Den Haag in haar wijsheid.  7,8 miljoen euro voor groen in krachtwijken kabinet 22.10.08 

RTVWEST 22.10.08 GEEN GELD VOOR GROEN HAAGSE VOGELAARWIJKEN Volgens insiders op het stadhuis kan het vergeetachtigheid zijn geweest van het ambtelijk apparaat.  Hetgeen dus de conclusie zou rechtvaardigen dat de gemeente (lees: College en de Raadsleden) aan het dementeren is. 

Vreemd genoeg hebben bijna  alle Raadsfracties onlangs ingestemd met de NU  inmiddels gewraakte Nota  Haagse Bomen, kiezen voor Kwaliteit en DiversiteitEr is een uitzondering die flink van zich laat horen via de media: Haagse VVD verbijsterd over mislopen groensubsidie RTV 24.10.08

Het verhaaltje van het herverdelen van nagenoeg hetzelfde aantal bomen binnen de wijken is een fopspeen ofwel een rookgordijn. Het woord misleiding zal ik hier (nog) maar niet gebruiken. Als zelfs ene Julius Pasgeld (Een dikke vette impuls voor de Haagse bomen) zich in de strijd mengt, dan is het een serieus probleem geworden. Ook de wijken die meer groene leefbaarheid behoeven, zullen bomen moeten afstaan aan wijken waar de huizen meer geld opleveren.   

Bomentekort.

Uit de nota blijkt dat Den Haag heden zo’n 111.551 bomen telt. De afgelopen jaren zijn er zo’n 5632 bomen gekapt welke (nog) niet werden herplant. Verder  kondigt de  nota aan dat er nog dit jaar  alvast 800 “extra” bomen worden geplant. De komende 10 jaar zullen jaarlijks tevens 440 bomen worden herplant. Dit levert dan  een totaal op van 5200 bomen. Echter dit betekent in feite dat het tekort slechts is terug gebracht van 5632 – 5200 = 432 bomen.

Toezicht  Haagse Bomen.

Hoe is het toezicht  op het Haagse Bomenbestand onder controle te houden ?  Dit lijkt een goede taak voor onze Haagse stadsecoloog.

Met name de bouw op de vinexlocaties heeft de stad Den Haag flink doen uitbreiden.   Zelfs een klein kind weet dan dat er bomen moeten bijkomen wil de stad zijn Groene imago blijven behouden.   

Er zijn al een aantal wijken  bezig met een alternatief voor gedupeerde bewoners in straten waar bomen zijn verdwenen en nog dreigen te verdwijnen. De nieuwe straatnaam  compenseert dan het verlies van bomen in hun straat.   

Nieuwe straatnaam Spoorwijk

Nieuwe straatnaam Spoorwijk. 

Den Haag heeft de naam een groene stad te zijn, maar klopt dat eigenlijk (nog) wel?  

Maar lopen we NU echt al te hard van stapel ??? Wie zal het zeggen !!!